ЗА НАС

Млекопреработвателното предприятие “Сакарела” ООД е създадено през 1998г. Още в началото продуктите на предприятието стават предпочитани заради вкуса и качеството си, обусловени от първокачествени суровини, добивани в първокласни ферми. Същевременно “Сакарела” ООД е една от малкото мандри одобрени за експортна дейност през 2003 г. с решение 97/252/СЕ на ЕК.

В настоящия момент “Сакарела” ООД е най-голямото млекопреработвателно предприятие в Ямболски регион .

В него се произвеждат: кашкавал от краве мляко “Сакарела”, кашкавал “Диана”, топен кашкавал, кашкавал с намалено съдържание на животински мазнини “Здраве”, краве кашкавал с български подправки, краве кашкавал с маслини, краве кашкавал с шунка, краве саламурено сирене “Сирене на Дядо”, краве сирене “Диана”, деликатесен продукт “Сакарела”, краве масло и извара от първокачествени суровини, добивани в образцови ферми. В резултат на целенасоченото и стриктно спазване на поставените цели и дългосрочната стратегия при изкупуването на сурово мляко в предприятието се преработва с около 40% повече суровина от най-големия конкурент в региона. В резултат сумарното количество от продукти произвеждани в предприятието обусловено от големия производствен капацитет е със същия процент по-високо в сравнение с най-големия конкурент. В настоящия момент продажбите на продуктите с марка “Сакарела”обхващат над 95% от територията на страната . Пазарният дял на фирмата е над 10% от всички продажби на сирена в България, което представлява значително голям процент продажби съпоставено с наличието на над 170 млекопреработвателни предприятия в страната. “Сакарела” ООД изнася своя продукция за повечето страни от ЕС . “Сакарела” ООД поддържа отлични бизнес отношения с клиенти от цялата страна и ЕС, дължащи се на изключителната коректност и бързина на доставяне на продуктите.

На 21.01.2021 год предприятието получи финансова помощ, предоставена от ДФ “Земеделие” в размер на 6031.80 /шест хиляди тридесет и един лв. осемдесет ст./ по прилагане на Мярка 21 ”Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата,предизвикана от COVID 19.”