ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕДПРИЯТИЕ, ТЕХНОЛОГИИ

В предприятието работят 45 души, в това число висококвалифицирани специалисти – микробиолози, ветеринарни лекари и технолози.

Въведена е HAССP система, която идентифицира и дава възможност да бъде контролирано проявлението на основните и специфични опасности – биологични, химични и физични, т.е. тези опасности, който могат да повлияят отрицателно върху безопасността на отделния хранителен продукт. HAССP дава на всеки един производител рамката на една система за безопасно производство на храни и технологии за доказване, че тези храни са били произведени безопасно.Системата дава възвожности на производителя да :

 • определя и контролира потенциалните опасности за безвредността на храните
 • наблюдава процесите
 • управлява производствения процес, като елиминира или ограничава и свежда до установения минимум контролираните параметри и вредността на храните до осигуряване на установените минимални изисквания към съответния вид хранителен продукт.

“Сакарела” ООД разполага с модерна и съвременна база за производство, отговаряща на всички изисквания на българските и европейски стандарти. Машините и съоръженията за производство на кашкавал са внос от Швейцария. Квалифициран екип на компанията осигурява качествени продукти, за да можем да задоволим и най – капризния вкус.Приели сме като своя мисия съхранението на традицията за производство на оригиналните български млечни продукти с автентичните им вкусови и здравословни качества.Днес амбициите на дружеството са все повече да се утвърждава като технологичен лидер в областта на млечната промишленост в България и в тази връзка :

 • да поддържаме постоянно високо качество на произвежданите продукти
 • да разработваме функционални храни със здравословни свойства и да предлагаме на пазара нови продукти съобразно изискванията на потребителите
 • наша основна мисия е запазване и обогатяване на вековните български рецепти в съчетание с модерните технологии и научни изследвания.По този начин се стремим да поддържаме и разширяваме стратегическите си партньорства в страната и чужбина чрез разработване и предлагане на млечни продукти, които в най – голяма степен отговарят на изискванията на потребителите.Ние от “Сакарела” ООД се заемаме с тази задача, като гарантираме удовлетворение от продуктите ни – източник на здраве и енергия
 • качеството е от основно значение за нашето бизнес развитие.Поради това сме отговорни да влагаме и осигуряваме отлично качество във всичко, което правим в съответствие с нашата дългосрочна бизнес стратегия.

ЛАБОРАТОРИЯ

Във физико-химичната и микробиологична лаборатория, с които разполага предприятието, обучени специалисти – лекари, химици и инженер-технолози извършват всекидневно контрол над изходните суровини и крайните продукти Суровото мляко се окачествява в приемна лаборатория от специалист-лаборант по необходимите показатели, след което постъпва в приемното отделение. Извършват се и анализи за фалшификации в млякото – могат да се открият добавени в млякото сол, захар, сода бикарбонат, сода каустик и уреа, както и за откриване на остатъчни количества β – лактамни и тетрациклинови антибиотици.

Лабораторията в предприятието е оборудвана с високотехнологична апаратура:

 • Криоскоп – апарат за измерване на точката на замръзване и определяне наличието на добавена вода в млякото.
 • Апарат на Керн – с него се изследва водното съдържание на готовите продукти.
 • Микроскоп – с него се наблюдава приготвената закваска.Закваската по- скоро се характеризира с участващите в нея бактерии L.bulgaricus и Str. thermophilus и съотношението между тях.
 • HY – LITE апарат – с помощта на се отчита чистотата на машините и работните повърхности в предприятието.
 • МТ – 04 – високотехнологичен апарат от ново поколение за измерване количеството на соматичните клетки. Общият брой соматични клетки ( ОБСК ) е показател за здравословното състояние на животните.По Регламент 853 / 2004 на Европейския съвет и на Парламента ОБСК не трябва да превишава 400 000.